kernwaarden

verantwoordelijkheid

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en je eigen koers te bepalen. Vrijheid op Portus is de kans krijgen om een stukje van de tijd op school zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de criteria die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt.

Lees meer

zelfstandigheid

Zelfstandig leren en werken actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen.

Lees meer

verbondenheid

Portus is een leefgemeenschap waar leerlingen, coaches, ouders en het beleid op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Het is een leeromgeving waar leerlingen en coaches iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met coaches en medeleerlingen aan hun opdrachten werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen.

Lees meer

effectiviteit

Op Portus willen we het schoolse leren doelmatiger maken. Daarom is effectiviteit een belangrijk begrip. Met ons onderwijs vervullen we een brede functie. Onderwijs behoort jongeren ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven.

Lees meer

reflectie

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk vinden we belangrijk. We laten leerlingen vooraf een inschatting maken van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd.

Lees meer