5 en 6 Latijn-wiskunde

Heb je een voorliefde voor wiskunde, maar ben je tegelijk geboeid door taal en cultuur? Vind je je weg doorheen een web van formules en definities, maar ben je ook sterk met woorden? Misschien is Latijn-wiskunde de richting voor jou! In deze richting krijg je zeven uur wiskunde, waarbij je abstract en logisch denken goed inoefent. Tijdens de vier uur Latijn per week volg je hetzelfde uitgebreide programma voor Latijn als in de richting Latijn-wetenschappen of Latijn-moderne talen. Ook komt er een uur onderzoekscompetenties bij. In dit uur leer je hoe je een wetenschappelijk onderzoek kan voeren in het kader van je hoofdvakken. In het vijfde jaar leer je dat in kleine werkgroepjes, in het zesde jaar ga je ook zelfstandig aan de slag. Dit proces bereidt je voor op onderzoeksvaardigheden die van jou verwacht worden in het hoger onderwijs.

Dit is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je graag werkt met poëtische, historische, retorische en juridische teksten;
  • je inzicht wil krijgen in de literatuurgeschiedenis je literaire smaak verder wil ontwikkelen;
  • je geniet van een uitgesproken culturele vorming en algemeen historisch inzicht;
  • je de wiskunde graag verder verkent naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie;
  • je je verder wil verdiepen in algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Wat erna?

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen.

BijlageGrootte
Afbeeldingspictogram latijn-wiskunde.png125.21 KB

Hebt u nood aan meer informatie over deze studierichting? Bekijk de Onderwijskiezer. Klik hier.

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons