5 en 6 Moderne talen-wetenschappen

De combinatie van talen met wetenschappen is een combinatie die niet vanzelfsprekend is. De beide polen verwijzen immers naar domeinen die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Toch biedt deze combinatie heel wat perspectieven en kunnen de twee polen elkaar gunstig beïnvloeden. Meer nog: ze zorgen voor een evenwicht tussen de specifiek menselijke en de meer abstract-wetenschappelijke aspecten van de vorming. Op Portus bieden we in de derde graad Spaans aan binnen het keuzegedeelte en is er geen aanbod Duits.

Dit is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je jouw interesse voor exacte wetenschappen wil koppelen aan je belangstelling voor taal en communicatie;
  • je gemotiveerd bent voor talenstudie, je bereid bent de vier vaardigheden voortdurend te oefenen en spreekdurf bezit;
  • je interesse hebt voor intermenselijke contacten, die je door de kennis van vreemde talen kunt verruimen;
  • je geïnteresseerd bent in literatuur en cultuur;
  • je een grote belangstelling hebt voor de verklaring van natuurverschijnselen;
  • je nauwgezet en methodisch kan werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten;
  • je voldoende wiskundige vaardigheden bezit om wetenschappelijke waarnemingen in wiskundige formules om te zetten;
  • je een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hogere studies met een niet te zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).

Wat erna?

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen.

BijlageGrootte
Afbeeldingspictogram moderne_talen-wetenschappen.png164.01 KB

Hebt u nood aan meer informatie over deze studierichting? Bekijk de Onderwijskiezer. Klik hier.

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons