5 en 6 moderne talen - wetenschappen

De combinatie van talen met wetenschappen is een combinatie die niet vanzelfsprekend is. De beide polen verwijzen immers naar domeinen die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Toch biedt deze combinatie heel wat perspectieven en kunnen de twee polen elkaar gunstig beïnvloeden. Meer nog: ze zorgen voor een evenwicht tussen de specifiek menselijke en de meer abstract-wetenschappelijke aspecten van de vorming.

Dit is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je jouw interesse voor exacte wetenschappen wil koppelen aan je belangstelling voor taal en communicatie;
  • je gemotiveerd bent voor talenstudie, je bereid bent de vier vaardigheden voortdurend te oefenen en spreekdurf bezit;
  • je interesse hebt voor intermenselijke contacten, die je door de kennis van vreemde talen kunt verruimen;
  • je geïnteresseerd bent in literatuur en cultuur;
  • je een grote belangstelling hebt voor de verklaring van natuurverschijnselen;
  • je nauwgezet en methodisch kan werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten;
  • je voldoende wiskundige vaardigheden bezit om wetenschappelijke waarnemingen in wiskundige formules om te zetten;
  • je een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hogere studies met een niet te zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).

Wat erna?

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen.

lessentabel

moderne talen - wetenschappen

5

6

aardrijkskunde

1u

1u

biologie

1u

1u

chemie

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

3u

3u

fysica

1u

1u

geschiedenis

2u

2u

levensbeschouwelijk vak

2u

2u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

4u

4u

wiskunde

3u

3u

specifiek gedeelte

Spaans

2u

2u

Engels

1u

1u

Frans

1u

1u

aardrijkskunde

1u

0u

biologie

0u

1u

fysica

1u

1u

wiskunde

1u

1u

chemie

1u

1u

complementair gedeelte

project

1u

1u

-seminarie onderzoeksproject

1u

1u

TOTAAL

32u

32u

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons