3 en 4 moderne talen

Moderne talen is een studierichting in de finaliteit doorstroom. Leerlingen verdiepen in de eerste plaats hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast krijgen zij een extra vreemde taal, namelijk het Duits. Deze studierichting daagt leerlingen ook uit op basis van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur. Zij maken daarnaast ook alvast kennis met enkele aspecten van het wetenschapsdomein communicatiewetenschappen: hoe werken communicatie en media, welke invloeden spelen er, welke invloeden spelen er, welke perspectieven kunnen we innemen, hoe kunnen we hierbij communicatiemodellen toepassen…?

Dit is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je een brede talige en culturele interesse hebt;
  • je geboeid bent door talen;
  • je graag verschillende vreemde talen spreekt;
  • je nieuwsgierig bent naar hoe taal als systeem werkt, hoe communicatie werkt en wil achterhalen wat de impact van taal op cultuur en samenleving is;
  • je graag leest en open staat voor allerlei vormen van literatuur;

lessentabel

instructies en keuzewerktijd

aardrijkskunde

16

Engels

Frans

geschiedenis

biologie

fysica

Nederlands

wiskunde

projecten

kring, reflectie en feedback

2

projectwerking

6

vakken

levensbeschouwelijk vak

2

lichamelijke opvoeding

2

specifiek gedeelte

Nederlands

1

Frans 1
Engels 1
Duits 2

totaal aantal lesuren

32

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons