3 en 4 Moderne talen

De richting Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Deze richting onderscheidt zich van de andere studierichtingen doordat de focus nog meer op taal en communicatie ligt. Het talenpakket voor Nederlands, Frans, Engels en Duits is uitgebreider dan in de andere studierichtingen.

In de richting Moderne talen worden hoge eisen gesteld aan vlotheid en vormcorrectheid. Elke taal heeft haar eigen systeem en elke taal situeert zich in een eigen specifieke cultuur. Zo maak je via taal en literatuur kennis met de wereld. Tijdens dit intensieve taalbad krijg je inzicht in regels en kenmerken van de verschillende moderne talen. Aan de hand van teksten, dialogen, oefeningen, beeld- en geluidsfragmenten word je geprikkeld om zelf te communiceren en je te verdiepen in de grammatica en in de cultuur van deze talen. In het vierde jaar wordt je talenknobbel extra uitgedaagd met één uur Spaans.

Naast dit uitgebreide pakket aan talen heb je het vak communicatiewetenschappen. Dit vak belicht dan weer een ander aspect van taal en beeld.

Hier kom je te weten hoe een geslaagde communicatie tot stand komt en wordt het gebruik van taal in de media toegelicht. Je ontdekt hoe verschillende media functioneren en welke werking ze hebben op onze maatschappij in het algemeen en op jou als jongere in het bijzonder. Je ontwikkelt inzicht in de gemediatiseerde (massa)communicatie en leert kritisch te reflecteren over de actualiteit en de invloed van de media.

Moderne talen is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je taal ziet als de eerste stap in de verkenning van andere culturen;
  • je creatief wil omgaan met taal en media;
  • je gebeten bent door de wereld van de literatuur en communicatie;
  • je niks liever doet dan communiceren in vreemde talen zoals in het Frans, in het Engels, in het Duits en zelfs in het Spaans;
  • je een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de studie van taal en van culturen;
  • je een wereldburger in wording bent en de multiculturele en geglobaliseerde wereld wil ontdekken.

Een logische doorstroom naar de 3de graad:

Hoewel een andere doorstroming ook mogelijk is, geven we hier de logische doorstroming naar de derde graad.

BijlageGrootte
PDF-pictogram lessentabel 2de graad moderne talen134.74 KB

Heb je nood aan meer informatie over deze studierichting? Bekijk de Onderwijskiezer. Klik hier.

Wens je meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons