5 en 6 Moderne talen

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een extra pakket Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een extra pakket Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans.

Er gaat aandacht naar taalsystematiek (structuren en wetmatigheden van talen), communicatieve vaardigheden (schrijven, spreken, lezen en luisteren) en literatuur. De leerlingen leren bewust te reflecteren op taal, wat bijdraagt aan het abstract denken over taal. Ook taalverwerving, taalontwikkeling, pragmatiek en sociolinguïstiek komen aan bod. De leerlingen vergroten het inzicht in interculturele communicatie en krijgen een introductie tot taaltechnologie. Er wordt ook gewerkt aan de brede cultureel-historische competenties van de leerlingen.

Moderne talen is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je taal ziet als de eerste stap in de verkenning van andere culturen;
  • je creatief wil omgaan met taal en media;
  • je gebeten bent door de wereld van de literatuur en communicatie;
  • je een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de studie van taal en van culturen;
  • je een wereldburger in wording bent en de multiculturele en geglobaliseerde wereld wil ontdekken;
  • je interesse hebt voor intermenselijke contacten, die je door de kennis van vreemde talen kunt verruimen.
BijlageGrootte
PDF-pictogram lessentabel 3de graad moderne talen134.23 KB

Heb je nood aan meer informatie over deze studierichting? Bekijk de Onderwijskiezer. Klik hier.

Wens je meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons