3 en 4 natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen is een wetenschappelijke studierichting in de tweede graad uit de finaliteit doorstroom. Het domeinoverschrijdend karakter biedt de leerlingen een brede, algemene vorming. Het specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping in de wetenschapsvakken en voor een sterkere wiskundige ontwikkeling. Natuurwetenschappen stoomt leerlingen klaar voor een wetenschappelijke studierichting in de derde graad uit de finaliteit doorstroom, met de intentie tot een vervolg in het hoger onderwijs.

Dit is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je ruim geïnteresseerd bent in wetenschappen en wiskunde. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal;
  • je nieuwsgierig bent van aard, graag zoekt naar verklaringen, zelf wil experimenteren en kan logisch redeneren;
  • je in staat bent om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken;
  • je aandacht hebt voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken;
  • je voor jezelf een toekomst ziet een wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

lessentabel

3 en 4 natuurwetenschappen

instructies en keuzewerktijd

aardrijkskunde

16u

Engels

Frans

geschiedenis

biologie

fysica

wiskunde

Nederlands

project

projectwerking

6u

kring, reflectie en feedback

2u

vakken

levensbeschouwelijk vak

2u

lichamelijke opvoeding

2u

specifiek gedeelte

biologie

1u

fysica

1u

chemie

1u

wiskunde

1u

TOTAAL

32u

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons