5 en 6 Latijn-wetenschappen

Wil je dieper ingaan op de exacte wetenschappen, maar ben je tegelijk geboeid door taal en cultuur? Latijn-wetenschappen combineert het beste van twee werelden.

Naast een brede basisvorming krijg je twee uren aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica. Daarin ga je nog dieper in op de theorie en toets je proefondervindelijk wat je geleerd hebt. Tijdens de vier uur Latijn per week verdiep je jezelf onder meer in uiteenlopende genres als historiografie, retoriek, lyriek, recht, drama, epiek en filosofie. Schrijvers als Tacitus, Cicero, Quintilianus, Catullus, Tibullus, Propertius, Horatius, Ovidius, Ulpianus, Plautus, Lucretius, Seneca e.a. passeren de revue. Je ontdekt waarom hun teksten vandaag nog steeds worden bestudeerd.

Ook komt er een uur onderzoekscompetenties bij. In dit uur leer je hoe je een wetenschappelijk onderzoek kan voeren in het kader van je hoofdvakken. In het vijfde jaar leer je dat in kleine werkgroepjes, in het zesde jaar ga je ook zelfstandig aan de slag. Dit proces bereidt je voor op onderzoeksvaardigheden die van jou verwacht worden in het hoger onderwijs.

Dit is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je graag werkt met poëtische, historische, retorische en juridische teksten;
  • je inzicht wil krijgen in de literatuurgeschiedenis je literaire smaak verder wil ontwikkelen;
  • je geniet van een uitgesproken culturele vorming en algemeen historisch inzicht;
  • je aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan;
  • je vertrouwd bent met het verzamelen van feitenmateriaal onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken;
  • je het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal verder wil inoefenen.

Wat erna?

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen.

BijlageGrootte
Afbeeldingspictogram latijn-wetenschappen.png147.96 KB

Hebt u nood aan meer informatie over deze studierichting? Bekijk de Onderwijskiezer. Klik hier.

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons