5 en 6 Latijn - wetenschappen

Wil je dieper ingaan op de exacte wetenschappen, maar ben je tegelijk geboeid door taal en cultuur? Latijn-wetenschappen combineert het beste van twee werelden.

Naast een brede basisvorming krijg je twee uren aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica. Daarin ga je nog dieper in op de theorie en toets je proefondervindelijk wat je geleerd hebt. Tijdens de vier uur Latijn per week verdiep je jezelf onder meer in uiteenlopende genres als historiografie, retoriek, lyriek, recht, drama, epiek en filosofie. Schrijvers als Tacitus, Cicero, Quintilianus, Catullus, Tibullus, Propertius, Horatius, Ovidius, Ulpianus, Plautus, Lucretius, Seneca e.a. passeren de revue. Je ontdekt waarom hun teksten vandaag nog steeds worden bestudeerd.

Ook komt er een uur onderzoekscompetenties bij. In dit uur leer je hoe je een wetenschappelijk onderzoek kan voeren in het kader van je hoofdvakken. In het vijfde jaar leer je dat in kleine werkgroepjes, in het zesde jaar ga je ook zelfstandig aan de slag. Dit proces bereidt je voor op onderzoeksvaardigheden die van jou verwacht worden in het hoger onderwijs.

Dit is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je graag werkt met poëtische, historische, retorische en juridische teksten;
  • je inzicht wil krijgen in de literatuurgeschiedenis je literaire smaak verder wil ontwikkelen;
  • je geniet van een uitgesproken culturele vorming en algemeen historisch inzicht;
  • je aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan;
  • je vertrouwd bent met het verzamelen van feitenmateriaal onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken;
  • je het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal verder wil inoefenen.

Wat erna?

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen.

lessentabel

Latijn - wetenschappen

5

6

aardrijkskunde

1u

1u

biologie

1u

1u

chemie

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

3u

3u

fysica

1u

1u

geschiedenis

2u

2u

levensbeschouwelijk vak

2u

2u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

4u

4u

wiskunde

3u

3u

specifiek gedeelte

Latijn

4u

4u

aardrijkskunde

1u

0u

biologie

0u

1u

wiskunde

1u

1u

chemie

1u

1u

fysica

1u

1u

complementair gedeelte

project

1u

1u

seminarie onderzoeksproject

1u

1u

TOTAAL

32u

32u

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons