5 en 6 Latijn - Wetenschappen

Latijn-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket Latijn. Daarin bestuderen de leerlingen de taalsystematiek. Kennis van het taalsysteem is noodzakelijk om teksten in het Latijn te begrijpen, maar vergroot ook de metacognitieve kennis van taal. De leerlingen bestuderen ook literatuur in het Latijn. Naast tekstanalyse heeft ook tekstbeleving een plaats. De leerlingen leren de eigenheid toe te lichten van de socio-culturele context waarin cultuuruitingen ontstonden en die te confronteren met die van de eigen samenleving.

Daarbovenop krijgen de leerlingen ook uitgebreide wetenschappen: chemie, biologie, fysica en aardrijkskunde. In chemie krijgen leerlingen een uitgebreide en doorgedreven studie van de fijnstructuur van de materie, zuur-base-evenwichten, reacties in de anorganische chemie en een uitbreiding van reactietypen in de organische chemie. In biologie krijgen ze een verbreding en verdieping voor wat betreft biologische processen, microbiologie en genetica en overerving. Voor fysica gaan de leerlingen dieper en breder in op fenomenen en toepassingen in verband met elektromagnetisme, mechanica, trillingen, golven en moderne en hedendaagse fysica. In aardrijkskunde onderzoeken ze complexe processen binnen en interacties tussen de verschillende sferen. Ter ondersteuning van het wetenschappelijke pakket verbreden en verdiepen de leerlingen verschillende domeinen van de wiskunde. Het toepassen van richting-specifieke labovaardigheden met richting-specifieke labomaterialen tijdens het uitvoeren van experimenten komt ook aan bod.

Latijn-wetenschappen is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je Latijnse auteurs in de oorspronkelijke taal wil lezen en je graag nadenkt over de betekenis, de inhoud en de vorm van literaire werken uit de oudheid;
  • je een grote belangstelling hebt voor de verklaring van natuurverschijnselen;
  • je nauwgezet en methodisch kan werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten;
  • je voldoende wiskundige vaardigheden bezit om wetenschappelijke waarnemingen in wiskundige formules om te zetten;
  • je een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hogere studies (academische bachelors en masters ) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).

Heb je nood aan meer informatie over deze studierichting? Bekijk de Onderwijskiezer. Klik hier.

Wens je meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons