3 en 4 Latijn

In de studierichting Latijn krijgen leerlingen een brede algemene vorming en een pakket ‘gevorderde wiskunde’ in het specifiek gedeelte. Ze gaan thematisch en genregebonden aan de slag met teksten die de volledige periode beslaan waarin in het Latijn werd geschreven en krijgen een diepgaand begrip door aandacht voor de taal, de cultuurhistorische inhoud en de manier waarop men in het verleden en nu met verschillende thema’s omgaat. Leerlingen focussen tevens op de ervaring van de lectuur, m.a.w. welke gevoelens en gedachten maakt dit bij hen los en hoe gaan ze hierover beargumenteerd in gesprek?

Dit is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je ruim geïnteresseerd bent in taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen teksten in het Latijn zijn geschreven;
  • je de literatuur in het Latijn van de klassieke Oudheid tot nu wil ontdekken;
  • je ervan geniet om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan;
  • je graag met taal speelt door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren.

lessentabel

3 en 4 natuurwetenschappen

instructies en keuzewerktijd

aardrijkskunde

16u

Engels

Frans

geschiedenis

biologie

fysica

wiskunde

Nederlands

project

projectwerking

6u

kring, reflectie en feedback

2u

vakken

levensbeschouwelijk vak

2u

lichamelijke opvoeding

2u

specifiek gedeelte

Latijn

4u

TOTAAL

32u

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons