3 en 4 Latijn

De richting Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

In het vak Latijn wordt er verder gewerkt met de bouwstenen die je in de eerste twee jaar Latijn als basis hebt gelegd. Via het lezen van Latijnse teksten wordt je leesvaardigheid aangescherpt en leer je taal als systeem kennen, begrijpen en analyseren.

Naast de technische kant van de Latijnse taal word je via de teksten uitgenodigd om met verbeelding en creativiteit naar de boeiende cultuur van de Romeinen te kijken. Je leert kritisch te kijken naar onze huidige maatschappij en legt linken met de taal en de cultuur van de klassieke oudheid. Je wordt klaargestoomd om aan de hand van de kennis van de klassieke oudheid en haar denkers een moderne en wakkere burger te worden in een complexe wereld.

Naast Latijn behoort wiskunde ook tot de specifieke vorming. Zo komen in deze richting o.a. volgende aspecten aan bod: wiskundig redeneren met extra aandacht voor bewijsvoering, complexe getallen, driehoeksmeting, sinus- en cosinusregel, analytische meetkunde en het oplossen van tweegraadsongelijkheden.

Dit sterke pakket wiskunde geeft je de nodige kennis en vaardigheden om probleemoplossend en analytisch te denken en te redeneren.

Ook in de studierichting Latijn krijg je een sterk pakket moderne talen. In deze talen bouw je verder op de kennis en de vaardigheden die je in de eerste graad ontwikkeld hebt. Aan de hand van teksten, dialogen, oefeningen, beeld- en geluidsfragmenten word je geprikkeld om zelf te communiceren en je te verdiepen in de grammatica en in de cultuur van deze talen.

Je lessenpaket wordt uitgebreid met Duits en kunstbeschouwing.

Latijn is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je geboeid bent door de geschiedenis van de klassieke oudheid en die geschiedenis graag linkt aan onze eigentijdse samenleving;
  • je gebeten bent door het analyseren van teksten en door het probleemoplossend redeneren;
  • je graag verdiept in de wereld van de literatuur en van de klassieke denkers;
  • je een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de studie van taal en van culturen;
  • je Latijn ziet als een levende taal die je helpt de wereld te ontdekken en te begrijpen.

Een logische doorstroom naar de 3de graad:

Hoewel een andere doorstroming ook mogelijk is, geven we hier de logische doorstroming naar de derde graad.

BijlageGrootte
PDF-pictogram lessentabel 2de graad Latijn134.52 KB

Heb je nood aan meer informatie over deze studierichting? Bekijk de Onderwijskiezer. Klik hier.

Wens je meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons