5 en 6 wetenschappen - wiskunde

De richting Wetenschappen – Wiskunde biedt je de kans een dieper inzicht te verwerven in de modelverklarende aspecten van de wetenschappen. In de richting Wetenschappen-Wiskunde wordt het pakket wetenschappen versterkt. De leerstof wordt uitgediept door experimenten uit te voeren en door toepassingen te bestuderen uit sport, techniek, geneeskunde,… Door de uitbreiding Wiskunde worde zowel meer wiskundige theorieën als meer concrete toepassingen behandeld. Zo ben je beter voorbereid op de wiskunde in het hoger onderwijs. We willen je niet alleen laten kennismaken met “de pure schoonheid van de wiskunde”, maar ook met enkele speelse aspecten ervan.

Dit is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je voor wiskunde en wetenschappen systematisch goed scoort;
  • je een grote belangstelling hebt voor de verklaring van natuurverschijnselen;
  • je graag terug te vinden bent in het labo;
  • je kan doorbijten tot je een moeilijk vraagstuk hebt opgelost of een ingewikkeld stuk theorie begrijpt;
  • je inventief en creatief met wiskundige problemen kan omgaan tot je een oplossing vindt;
  • je nauwgezet en methodisch kan werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten;
  • je abstract denken graag combineert met wetenschappelijk onderzoek;
  • je een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op studies met een zwaar wetenschappelijk en wiskundig pakket (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).

Wat erna?

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen.

lessentabel

wetenschappen - wiskunde

5

6

aardrijkskunde

1u

1u

biologie

1u

1u

chemie

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

3u

3u

fysica

1u

1u

geschiedenis

2u

2u

levensbeschouwelijk vak

2u

2u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

4u

4u

wiskunde

3u

3u

specifiek gedeelte

aardrijkskunde

1u

0u

biologie

0u

1u

chemie

1u

1u

fysica

1u

1u

wiskunde

4u

4u

complementair gedeelte

project

2u

2u

onderzoekscompetentie

2u

2u

TOTAAL

32u

32u

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons