5 en 6 Wetenschappen - Wiskunde

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde.

De richting Wetenschappen – Wiskunde biedt je de kans een dieper inzicht te verwerven in de modelverklarende aspecten van de wetenschappen. In de richting Wetenschappen-Wiskunde wordt het pakket wetenschappen versterkt.

De leerstof wordt uitgediept door experimenten uit te voeren en door toepassingen te bestuderen uit sport, techniek, geneeskunde,… Door de uitbreiding Wiskunde worde zowel meer wiskundige theorieën als meer concrete toepassingen behandeld. Zo ben je beter voorbereid op de wiskunde in het hoger onderwijs. We willen je niet alleen laten kennismaken met “de pure schoonheid van de wiskunde”, maar ook met enkele speelse aspecten ervan.

Wetenschappen – Wiskunde is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je voor wiskunde en wetenschappen systematisch goed scoort,
  • je een grote belangstelling hebt voor de verklaring van natuurverschijnselen,
  • je kan doorbijten tot je een moeilijk vraagstuk hebt opgelost of een ingewikkeld stuk theorie begrijpt,
  • je inventief en creatief met wiskundige problemen kan omgaan tot je een oplossing vindt,
  • je nauwgezet en methodisch kan werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten,
  • je een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op studies met een zwaar wetenschappelijk en wiskundig pakket (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).

Heb je nood aan meer informatie over deze studierichting? Bekijk de Onderwijskiezer. Klik hier.

Wens je meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons