2A basisoptie Freinetpedagogie

In de traditie van Freinet willen jou de kans geven om je talenten te ontdekken. Dit uit zich in een aanpak waar het woord “samen” centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat elke jongere talenten heeft die waardevol zijn, in deze basisoptie kan je deze tijdens de schooltijd zelf ervaren.

In de basisoptie Freinetpedagogie krijg je 25 lesuren algemene vorming waarbij je in aanraking komt met cultuur, geschiedenis, wetenschappen en techniek, sociale vorming, sport, talen en wiskunde. Zo word je aangesproken op je interesses en mogelijkheden en kan je ontdekken in welke domeinen je verder wil.

Freinetpedagogie

In de basisoptie Freinetpedagogie wordt er van jou verwacht dat je zelfstandig kan werken en een onderzoekende houding aanneemt. Deze basisoptie is een mooie uitdaging voor wie graag inzet op inspraak, zelfgestuurd leren en onderzoek. Je krijgt er een verdieping in enkele Freinettechnieken zoals expressie- en debattechnieken en democratische besluitvorming.

Coaching

Elke klasgroep heeft een uur kring. Het moment om te landen, te delen, een kringgesprek te voeren, oplossingen te bedenken, de actualiteit te bespreken, samen te lezen of te bewegen ... Tijdens het planningsmoment en de dagelijkse check-in wordt de planning opgesteld en worden afspraken gemaakt. Het is een belangrijke gelegenheid om voor een constructieve sfeer in de groep te zorgen. Wie moeite heeft met plannen, kan extra planning krijgen. Elke leerling wordt begeleid door een coach. Je coach bekijkt samen met jou wat er goed loopt en waar er uitdagingen zijn. Dit gaat dan zowel over je leerproces als over je welbevinden.

Projectwerk

De leerplannen worden opgesteld per vak. In het projectwerk laten we verschillende vakken in thema’s aan bod komen. Zo bereik je de leerplandoelen van alle vakken. We zorgen ervoor dat leerlingen voldoende feedback krijgen over hun vorderingen in het leerplan.

BijlageGrootte
PDF-pictogram lessentabel_1_en_2_a-stroom_1.pdf50.34 KB

Hebt u nood aan meer informatie over deze studierichting? Bekijk de Onderwijskiezer. Klik hier.

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons