3 en 4 humane wetenschappen

De studierichting humane wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch referentiekader. Humane wetenschappen wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit.

Dit is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je nieuwsgierig bent naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
  • je geïnteresseerd bent in eigen gedrag en dat van anderen;
  • je bereid bent de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
  • je graag de mogelijkheden verkent tot maatschappelijk engagement;
  • je wil nadenken over essentiële levensvragen;
  • je nieuwsgierig bent en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur;
  • je gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
  • je geboeid bent door de actualiteit.
BijlageGrootte
Afbeeldingspictogram lessentabel_humane_wetenschappen.png136.88 KB

Hebt u nood aan meer informatie over deze studierichting? Bekijk de Onderwijskiezer. Klik hier.

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons