3 en 4 humane wetenschappen

De studierichting humane wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch referentiekader. Humane wetenschappen wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit.

Dit is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je nieuwsgierig bent naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
  • je geïnteresseerd bent in eigen gedrag en dat van anderen;
  • je bereid bent de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
  • je graag de mogelijkheden verkent tot maatschappelijk engagement;
  • je wil nadenken over essentiële levensvragen;
  • je nieuwsgierig bent en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur;
  • je gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
  • je geboeid bent door de actualiteit.

lessentabel

instructies en keuzewerktijd

aardrijkskunde

16

Engels

Frans

geschiedenis

biologie

fysica

Nederlands

wiskunde

project

kring, reflectie en feedback

2

projectwerking

6

vakken

levensbeschouwelijk vak

2

lichamelijke opvoeding

2

specifiek gedeelte

cultuurwetenschappen

2

gedragswetenschappen 2

totaal aantal lesuren

32

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons