3 en 4 Humane wetenschappen

De richting Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

In Humane wetenschappen zijn de richtingspecifieke vakken sociologie & psychologie, filosofie en kunstbeschouwing.

In sociologie & psychologie maak je kennis met termen als motorische ontwikkeling, identiteit, nature & nurture, socialisatie en cultuuroverdracht, mediageletterdheid en fake news. Je bestudeert de ontwikkeling van de mens in interactie met zijn omgeving.

We gaan hierbij op zoek naar de oorsprong van het menselijk gedrag: wat drijft ons en wat maakt ons tot wie we zijn? Om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden, richten we ons o.a. tot de filosofie.

Je wordt ondergedompeld in de wereld van de ethiek en de moraal. Je leert te reflecteren over het goede en het kwade, over straf en beloning en over de vraag naar een zinvol en gelukkig leven. Wat is geluk en zou kunst de wereld kunnen redden?

Deze laatste vraag brengt ons bij het vak kunstbeschouwing. Doorheen de geschiedenis heeft de mens zich uitgedrukt in diverse kunstvormen. Het bestuderen van kunst helpt ons misschien de mens en zijn omgeving beter te begrijpen. Ten slotte word je in de lessen kunstbeschouwing uitgenodigd om te leren kijken en te leren luisteren naar kunst.

Deze drie grote richtingspecifieke vakken laten je evolueren naar een kritische burger die zijn plaats zoekt in een multiculturele en globaliserende wereld. Dankzij deze vorming heb je diverse denkkaders ontwikkeld om het gedrag van je medemens in verschillende situaties in te schatten en te beoordelen.

In Humane wetenschappen krijg je een sterk pakket moderne talen. In deze talen bouw je verder op de kennis en de vaardigheden die je in de eerste graad ontwikkeld hebt. Aan de hand van teksten, dialogen, oefeningen, beeld- en geluidsfragmenten word je geprikkeld om zelf te communiceren en je te verdiepen in de grammatica en in de cultuur van deze talen.

Humane wetenschappen is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je een grote belangstelling hebt voor de mens en zijn omgeving;
  • je wil ontdekken welke factoren ons gedrag beïnvloeden;
  • je op zoek bent naar denkkaders om de samenleving te begrijpen;
  • je een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de studie van onze samenleving;
  • je de sociale interactie tussen de mensen fascinerend vindt;
  • je de globaliserende wereld een boeiende context vindt om het gedrag van de mens te leren begrijpen.

Een logische doorstroom naar de 3de graad:

Hoewel een andere doorstroming ook mogelijk is, geven we hier de logische doorstroming naar de derde graad.

Heb je nood aan meer informatie over deze studierichting? Bekijk de Onderwijskiezer. Klik hier.

Wens je meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons