2A basisoptie klassieke talen

In de optie Latijn ruil je het vrije project in voor het vak Latijn. In de lessen Latijn bestuderen we de cultuur van de Romeinen aan de hand van originele Latijnse teksten. Hiervoor heb je natuurlijk een basiskennis van woordenschat en grammatica nodig. Wat je in de les Latijn leert, kan je onmiddellijk gebruiken bij de studie van moderne vreemde talen. Daarnaast is deze studierichting een ideale voorbereiding op je hogere studies, aangezien je een goede studiehouding aanleert.

lessentabel

2A basisoptie klassieke talen

aardrijkskunde

16u

Engels

Frans

geschiedenis

muzikale opvoeding

plastische opvoeding

natuurwetenschappen

wiskunde

Nederlands

projectwerking

4u

kring, reflectie en feedback

2u

projectwerking

6u

levensbeschouwelijk vak

2u

lichamelijke opvoeding

1u

TOTAAL

32u

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons