2A basisoptie Klassieke talen

Heb je interesse in de Romeinse samenleving en cultuur? En wil je wel wat extra uitdaging? Dan is Klassieke Talen iets voor jou. Je krijgt een stevige basis, die je algemeen taalgevoel aanscherpt. Klassieke talen studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen. Het leert je ook probleemoplossend denken. Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen. Zo kan je nadien nog vele kanten uit.

We zoomen onder andere in op het werkwoord en de naamvallen en bouwen zo verder op de stevige basis die in het eerste jaar werd gelegd. Je taalinzicht vaart er wel bij! Ook wat de lectuur betreft, zetten we grote stappen vooruit door bewerkte authentieke teksten te lezen, vaak met een link naar historische topics. In de cultuurlessen reizen we heel wat af.

In de basisoptie Klassieke talen krijg je 25 lesuren algemene vorming waarbij je in aanraking komt met cultuur, geschiedenis, wetenschappen en techniek, sociale vorming, sport, talen en wiskunde. Zo word je aangesproken op je interesses en mogelijkheden en kan je ontdekken in welke domeinen je verder wil.

Latijn

In de basisoptie Latijn volg je wekelijks 5 uur het vak Latijn. Tijdens deze lesuren word je ondergedompeld in een bad van klassieke talen en cultuur. Door de grondige studie van deze nieuwe taal groeit je taalinzicht en trein je je geheugen en studeervaardigheden.

Coaching

Elke klasgroep heeft een uur kring. Het moment om te landen, te delen, een kringgesprek te voeren, oplossingen te bedenken, de actualiteit te bespreken, samen te lezen of te bewegen ... Tijdens het planningsmoment en de dagelijkse check-in wordt de planning opgesteld en worden afspraken gemaakt. Het is een belangrijke gelegenheid om voor een constructieve sfeer in de groep te zorgen. Wie moeite heeft met plannen, kan extra planning krijgen. Elke leerling wordt begeleid door een coach. Je coach bekijkt samen met jou wat er goed loopt en waar er uitdagingen zijn. Dit gaat dan zowel over je leerproces als over je welbevinden.

Projectwerk

De leerplannen worden opgesteld per vak. In het projectwerk laten we verschillende vakken in thema’s aan bod komen. Zo bereik je de leerplandoelen van alle vakken. We zorgen ervoor dat leerlingen voldoende feedback krijgen over hun vorderingen in het leerplan.

BijlageGrootte
PDF-pictogram lessentabel_1_en_2_a-stroom_1.pdf50.34 KB

Hebt u nood aan meer informatie over deze studierichting? Bekijk de Onderwijskiezer. Klik hier.

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons