5 en 6 Humane wetenschappen

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek.

Humane Wetenschappen in de derde graad sluit rechtstreeks aan op de gelijknamige studierichting van de tweede graad. Observatie en analyse van aspecten van mens en samenleving blijven belangrijk maar, méér dan in de tweede graad, wordt nu aandacht geschonken aan synthesevaardigheid.

Na observatie en analyse maak je een eigen synthese en neem je een onderbouwd standpunt in. Op inhoudelijk vlak worden andere aspecten van mens en samenleving belicht. De aangeboden inhouden zijn complexer en worden ook meer uitgediept dan in de tweede graad. Bovendien leer je zelf een onderzoek opzetten, uitvoeren en verwerken.

Humane wetenschappen is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je een positieve, kritische ingesteldheid bezit t.o.v. mens en maatschappij,
  • je jouw abstract denkvermogen wil verfijnen om op grondige wijze fenomenen te kunnen analyseren en synthetiseren.
  • je openheid en respect toont voor de visie en de leefwijze van mensen in diverse culturen
  • je naast een literaire en artistieke gevoeligheid, ook een groot empathisch vermogen vertoont.
  • je een levendige verbeeldingskracht hebt en niet bang bent om die ook expressief te uiten
  • je bereid bent om zelfstandig en in groep bepaalde opdrachten uit te voeren
  • je een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hoger onderwijs in de gedrags- en menswetenschappelijke disciplines.

Heb je nood aan meer informatie over deze studierichting? Bekijk de Onderwijskiezer. Klik hier.

Wens je meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons