5 en 6 humane wetenschappen

Humane wetenschappen in de derde graad sluit rechtstreeks aan op de gelijknamige studierichting van de tweede graad. Observatie en analyse van aspecten van mens en samenleving blijven belangrijk maar, méér dan in de tweede graad, wordt nu aandacht geschonken aan synthesevaardigheid. Na observatie en analyse maak je een eigen synthese en neem je een onderbouwd standpunt in. Op inhoudelijk vlak worden andere aspecten van mens en samenleving belicht. De aangeboden inhouden zijn complexer en worden ook meer uitgediept dan in de tweede graad. Bovendien leer je zelf een onderzoek opzetten, uitvoeren en verwerken.

Dit is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je een positieve, kritische ingesteldheid bezit t.o.v. mens en maatschappij;
  • je jouw abstract denkvermogen wil verfijnen om op grondige wijze fenomenen te kunnen analyseren en synthetiseren;
  • je openheid en respect toont voor de visie en de leefwijze van mensen in diverse culturen;
  • je naast een literaire en artistieke gevoeligheid, ook een groot empathisch vermogen vertoont;
  • je een levendige verbeeldingskracht hebt en niet bang bent om die ook expressief te uiten;
  • je bereid bent om zelfstandig en in groep bepaalde opdrachten uit te voeren;
  • je een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hoger onderwijs in de gedrags- en menswetenschappelijke disciplines.

Wat erna?

De uitwegen na deze studierichting zijn ruim. Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen is niet evident. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de sociale richtingen van het hoger professioneel (studiegebieden Sociaal-Agogisch werk en Onderwijs) en het academisch onderwijs (sociologie, psychologie, pedagogie, geschiedenis,...).

lessentabel

humane wetenschappen

5

6

aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

3u

3u

geschiedenis

2u

2u

levensbeschouwelijk vak

2u

2u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

4u

4u

wiskunde

3u

3u

specifiek gedeelte

cultuurwetenschappen

2u

2u

gedragswetenschappen

1u

1u

complementair gedeelte

project en onderzoekscompetenties

4u

4u

TOTAAL

32u

32u

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons