effectiviteit

Op Portus willen we het schoolse leren doelmatiger maken. Daarom is effectiviteit een belangrijk begrip. Met ons onderwijs vervullen we een brede functie. Onderwijs behoort jongeren ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven.

We zetten gericht in op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. We willen leerlingen de verantwoordelijkheid over hun leren terug in handen geven. Pionier Helen Parkhurst stelt dat als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs dan veel effectiever is dan het klassieke stilzit- en luisteronderwijs. We laten jongeren uitgroeien tot kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren.