reflectie

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk vinden we belangrijk. We laten leerlingen vooraf een inschatting maken van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd.

Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op Portus vanzelfsprekend. Iedere coach die op onze school werkt reflecteert over de eigen onderwijspraktijk en het eigen professioneel handelen. Ook op beleidsniveau vindt reflectie over de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend plaats.