wie is wie

wie is wie

Op Portus spreken we elkaar aan met de voornaam. Geen 'gemeneer' en 'gemevrouw' dus, maar wel een oprecht ontmoeting vanuit gelijkwaardigheid. We hebben steeds respect voor de eigenheid van elke persoon, de persoonlijke context en de rol die we opnemen. We staan open voor feedback van leerlingen en ouders. School maken doen we immers samen.

Adjunct-directeur

Brecht Pype

Leerlingenbegeleiding

Véronique Barbé

Opvoeders

Barbara Coppens

Angelique Brossé

team Portus