projecten

Projecten vertrekken vanuit jouw leefwereld en interesses. Soms werk je zelfstandig aan een project of doen je dit samen met anderen. Een project kan enkele dagen of weken duren en wordt afgerond met een eindproduct: een presentatie, een tekst, een collage, een voorstelling, een toneelstuk of zelfs een uitstap. Om tot een goed project te komen moet je van alles kunnen: de juiste vragen stellen, efficiënt gebruik maken van bronnen en digitale media, kritisch denken, reflecteren, samenwerken, op een heldere manier communiceren, … Je leert een realistisch plan op te stellen en uit te voeren. Al doende oefen je vaardigheden en bouw je kennis op over uiteenlopende onderwerpen. Je stapt daarbij grotendeels af van de traditionele ‘vakken’. De werkelijkheid deel je toch ook niet op in vakken?