planningsmoment

Om het eigenaarschap over het leerproces bij de leerling te verhogen werken met een wekelijks planningsmoment. Tijdens dit moment krijgen de leerlingen via de Planner in Smartschool een overzicht van de geplande instructies (verplicht of keuze), projecten, de vrije keuzewerktijd en de voorziene opdrachten met een bijhorende looptijd of deadline. Op basis van dit overzicht maken de leerlingen een planning. In de beginfase worden leerlingen intens begeleid. Na verloop van tijd bouwen we die ondersteuning af en versterken we met dit planningsmoment het zelfregulerend leren.