kring

Onze leerlingen zitten minstens 32 uren per week samen in de klas. Dit is niet min. Misverstanden, frustraties en impulsieve reacties zijn snel gebeurd en en leiden vaak tot conflicten. Dit zorgt voor een sfeer van wantrouwen en onveiligheid. Net deze sfeer belemmert leerlingen om te leren, te excelleren en hun ware potentieel de tonen. Daarom organiseren we op Portus elke maandag en vrijdag een kringmoment. De kring of cirkel zet de toon in de klas en laat onze leerlingen toe hun masker af te zetten, open te spreken met elkaar en mee initiatief te nemen voor wat zich in de klas afspeelt.