infodag en snuffelen

Op zaterdag 2/3 organiseren we een infodag. Schrijf je in voor onze infodag via de volgende link: infodag Portus

Enkele antwoorden op praktische vragen:

Hoelang duurt elke activiteit met een tijdslot?

Voor zowel de infosessie, de schoolwandeling, de instructies als het kring en -planningsmoment mikken we telkens op 30 minuten.

Is er mogelijkheid en plaats om in te schrijven in een ander leerjaar dan het 1ste jaar?

De beschikbare plaatsen brengen we in kaart vanaf 18/3. Op twee andere momenten herbevragen we onze leerlingen en ouders. In ieder geval werken we met een aanmeldformulier dat op woensdag 17 april 2024 om 9.00 uur zal verschijnen op onze website. De chronologie van aanmelden volgen we nadien voor de beschikbare plaatsen.

Is er die dag mogelijkheid tot inschrijving?

Neen.

Voor een inschrijving in het 1ste secundair volgen we het 'meld je aan'-systeem van het Gentse LOP. Daar dient u uw kind eerst online aan te melden. Dit kan vanaf 25 maart. Voor een inschrijving in het eander leerjaar dan het 1ste secundair hanteren we een schooleigen aanmeldsysteem. Doordat we pas later zicht krijgen op de vrije plaatsen in alle leerjaren vragen we aan ouders en leerlingen om zich vanaf woensdag 17 april om 9.00 uur aan te melden via een formulier die via onze schoolwebsite zal verschijnen. Je kind wordt dan voor de juiste basisoptie of studierichting op de wachtlijst geplaatst waarbij we de chronologie van aanmelden moeten respecteren voor de beschikbare plaatsen. Er zijn nadien twee verschillende scenario's mogelijk: we zetten de aanmelding om in een inschrijving of moeten de vraag tot inschrijving weigeren doordat we de maximumcapaciteit voor een bepaalde klasgroep hebben bereikt.

Kan ik mijn inschrijving en gereserveerde tijdslots nog aanpassen?

Dat is mogelijk via het originele formulier. Enkele activiteiten starten op een vast tijdstip. Doorlopend zal er ook een ruim aanbod zijn aan activiteiten waarmee je onze leerlingen, coaches en ouders leert kennen.

Is de school of het domein rolstoeltoegankelijk? ​

Gezien onze infrastructuur is erg moeilijk. Alle activiteiten gaan door op het tweede verdiep van het gebouw. Er zijn twee ruime traphallen om dit verdiep te bereiken. De lift op onze school mag niet gebruikt worden door personen.


Onze school geeft jaarlijks de kans aan leerlingen uit 6de leerjaar basisonderwijs om een dagdeel te komen snuffelen op Portus. Een schoolkeuze maken is niet eenvoudig. Nog meer dan een infoavond of infodag kan zo'n snuffelmoment een realistische weergave zijn van onze werking en aanpak. Heb je interesse in een snuffelmoment? Vul het contactformulier in op onze website en wij nemen contact op met jou. Het merendeel van onze snuffelaars nodigen we telkens uit op een maandag en laten je kiezen uit een halve of volledige dag op Portus.