5 en 6 moderne talen - wiskunde

De logische vooropleiding is de 2e graad natuurwetenschappen. Deze studierichting bestaat uit twee gebonden componenten: moderne talen en wiskunde. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan. De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs. In de derde graad kan de 6u-cursus wiskunde – via het complementair gedeelte – nog uitgebreid worden tot 7u. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Dit is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je eigen communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …) graag verder ontwikkeld;
  • je een theoretisch luik (denk aan formules en definities) graag combineert met een praktisch aspect;
  • je graag het belang ontdekt van wiskunde in het dagelijks leven.

Wat erna?

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen.

lessentabel

moderne talen - wiskunde

5

6

aardrijkskunde

1u

1u

biologie

1u

1u

chemie

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

3u

3u

fysica

1u

1u

geschiedenis

2u

2u

levensbeschouwelijk vak

2u

2u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

4u

4u

wiskunde

3u

3u

specifiek gedeelte

Spaans

2u

2u

Engels

1u

1u

Frans

1u

1u

wiskunde

4u

4u

complementair gedeelte

project

1u

1u

-seminarie onderzoeksproject

1u

1u

TOTAAL

32u

32u

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons