5 en 6 Moderne talen-wiskunde

De logische vooropleiding is de 2e graad natuurwetenschappen. Deze studierichting bestaat uit twee gebonden componenten: moderne talen en wiskunde. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan. De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs. In de derde graad kan de 6u-cursus wiskunde – via het complementair gedeelte – nog uitgebreid worden tot 7u. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Op Portus bieden we in de derde graad Spaans aan binnen het keuzegedeelte en is er geen aanbod Duits.

Dit is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je eigen communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …) graag verder ontwikkeld;
  • je een theoretisch luik (denk aan formules en definities) graag combineert met een praktisch aspect;
  • je graag het belang ontdekt van wiskunde in het dagelijks leven.

Wat erna?

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen.

BijlageGrootte
Afbeeldingspictogram moderne_talen-wiskunde.png141.12 KB

Hebt u nood aan meer informatie over deze studierichting? Bekijk de Onderwijskiezer. Klik hier.

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons