3 en 4 ASO Wetenschappen

3 en 4 ASO Wetenschappen

Hoe werkt Daltononderwijs precies?

In traditioneel onderwijs krijg je lessen van 50 minuten, meestal telkens per vak van een andere leerkracht. Op een Daltonschool zit het leren verwerkt in keuze- en instructietijd en verschillende projecten. Je gaat soms zelfstandig en soms in groep aan de slag. Zo leer je essentiële vaardigheden zoals plannen, samenwerken en omgaan met verantwoordelijkheid. Belangrijk is de warme, huiselijke omgeving waar je je goed kan voelen.

Onderwijs op een Daltonschool is geen vrijblijvend onderwijs, integendeel. De leerkracht heeft nog altijd een belangrijke rol, maar is toch vaker een coach dan een lesgever. De leerkracht inspireert, motiveert en begeleidt je in je leerproces en legt de lat telkens een beetje hoger. Instructietijd wordt afgewisseld met begeleid zelfstandig leren en onderzoeksprojecten. Zo blijf je gemotiveerd en kan je voortdurend groeien en je vaardigheden aanscherpen.

Waarom deze richting kiezen?

Ben je geboeid door natuur en technologie? Wil je weten hoe de wereld in elkaar zit en talrijke natuurverschijnselen kunnen verklaren? Vind je het leuk om experimenten uit te voeren, de waarnemingen te verklaren en zo tot besluiten te komen? Ben je leergierig, kritisch en nauwkeurig? Dan ben jij de geknipte leerling voor de richting Wetenschappen!

Naast een breed algemeen pakket bestaat het specifieke gedeelte van deze richting uit twee uur biologie, chemie en fysica. De nadruk ligt hierbij zowel op het praktische, als op het theoretische. Je steekt niet alleen zelf de handen uit de mouwen, maar leert ook wetenschappelijk en probleemoplossend denken.

Wat hierna?

In de derde graad kan je de wetenschappen aanvullen met moderne talen of wiskunde. Dit kan zowel op Campus Portus (het Dalton Lyceum) als op Campus Lyceum (waar ze lesgeven met een traditioneel lessenrooster, met veel aandacht voor vernieuwing en modernisering en waar ze een brede waaier aan studierichtingen hebben). Zo kan je met een brede vooropleiding het hoger onderwijs in stappen. Daar heb je alle mogelijkheden, zowel op bachelor- als op masterniveau.

Lessentabel

Instructie en keuzewerktijd

Aardrijkskunde

16

Engels

Frans

Geschiedenis

Biologie

Fysica

Nederlands

Wiskunde

Projectwerking

Kring, reflectie en feedback

2

Projectwerking

6

Vakken

Levensbeschouwelijk vak

2

Lichamelijke opvoeding

2

Specifiek gedeelte

Biologie

1

Fysica 1
Chemie 1
Wiskunde 1

Totaal aantal lesuren

32

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons