3 en 4 ASO Latijn

Nieuw!

Vanaf schooljaar 2021-2022 kan je ook Latijn volgen in het vierde jaar.

Hoe werkt Daltononderwijs precies?

In traditioneel onderwijs krijg je lessen van 50 minuten, meestal telkens per vak van een andere leerkracht. Op een Daltonschool zit het leren verwerkt in keuze- en instructietijd en verschillende projecten. Je gaat soms zelfstandig en soms in groep aan de slag. Zo leer je essentiële vaardigheden zoals plannen, samenwerken en omgaan met verantwoordelijkheid. Belangrijk is de warme, huiselijke omgeving waar je je goed kan voelen.

Onderwijs op een Daltonschool is geen vrijblijvend onderwijs, integendeel. De leerkracht heeft nog altijd een belangrijke rol, maar is toch vaker een coach dan een lesgever. De leerkracht inspireert, motiveert en begeleidt je in je leerproces en legt de lat telkens een beetje hoger. Instructietijd wordt afgewisseld met begeleid zelfstandig leren en onderzoeksprojecten. Zo blijf je gemotiveerd en kan je voortdurend groeien en je vaardigheden aanscherpen.

Waarom deze richting kiezen?

In de tweede graad Latijn ontmoet je voor het eerst authentieke schrijvers uit de klassieke oudheid. Je bouwt verder op de basiskennis uit de eerste graad en gaat dieper in op teksten van Julius Caesar, Ovidius, Sallustius en Vergilius. De klassieke cultuur is op het Lyceum geen dode materie: je leert hoe de teksten en schrijvers van meer dan tweeduizend jaar geleden ook vandaag nog relevant zijn.

In de tweede graad heb je twee opties met de brede basisvorming van ASO en Latijn. Leerlingen met een talenknobbel kunnen kiezen voor een extra uur Frans en Engels: de richting Latijn-talen. Wie een voorliefde heeft voor de wetenschappen, is welkom in Latijn- wetenschappen. Daar kan je je extra verdiepen in onder meer chemie en fysica.

Wat hierna?

Beide richtingen worden ook aangeboden in de derde graad, aangevuld met de richting Latijn-Wiskunde. Dit kan zowel op Campus Portus (het Dalton Lyceum) als op Campus Lyceum (waar ze lesgeven met een traditioneel lessenrooster, met veel aandacht voor vernieuwing en modernisering en waar ze een brede waaier aan studierichtingen hebben). Deze opleidingen vormen de ideale voorbereiding voor een universitaire of hogeschoolopleiding.

Lessentabel

Instructie en keuzewerktijd

Aardrijkskunde

16

Engels

Frans

Geschiedenis

Biologie

Fysica

Nederlands

Wiskunde

Projectwerking

Kring, reflectie en feedback

2

Projectwerking

6

Vakken

Levensbeschouwelijk vak

2

Lichamelijke opvoeding

2

Specifiek gedeelte

Latijn

4

Totaal aantal lesuren

32

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons