3 en 4 ASO Humane wetenschappen

3 en 4 ASO Wetenschappen

Hoe werkt Daltononderwijs precies?

In traditioneel onderwijs krijg je lessen van 50 minuten, meestal telkens per vak van een andere leerkracht. Op een Daltonschool zit het leren verwerkt in keuze- en instructietijd en verschillende projecten. Je gaat soms zelfstandig en soms in groep aan de slag. Zo leer je essentiële vaardigheden zoals plannen, samenwerken en omgaan met verantwoordelijkheid. Belangrijk is de warme, huiselijke omgeving waar je je goed kan voelen.

Onderwijs op een Daltonschool is geen vrijblijvend onderwijs, integendeel. De leerkracht heeft nog altijd een belangrijke rol, maar is toch vaker een coach dan een lesgever. De leerkracht inspireert, motiveert en begeleidt je in je leerproces en legt de lat telkens een beetje hoger. Instructietijd wordt afgewisseld met begeleid zelfstandig leren en onderzoeksprojecten. Zo blijf je gemotiveerd en kan je voortdurend groeien en je vaardigheden aanscherpen.

Waarom deze richting kiezen?

Ben je geboeid door mens en maatschappij? Beschik je over een gezonde dosis sociale intelligentie? Wil je weten hoe we ons gedragen en onze gevoelens en creativiteit uiten? Dan is humane wetenschappen de geknipte richting voor jou!

Naast een breed algemeen aanbod krijg je twee richtingspecifieke vakken. Het vak cultuurwetenschappen onderzoekt zaken zoals media, politieke structuren, economische processen, kunstkritiek en filosofie. In het vak gedragswetenschappen kom je te weten wat de rol van de mens is in de samenleving, onder meer via de studie van samenlevingsverbanden, communicatieprocessen, de ontwikkeling, waarden en normen en conflicthantering. Samen met je leerkracht leer je alle inhouden vanuit wetenschappelijke hoek benaderen.

In de tweede graad leggen we de nadruk op het verwerven van inzicht in de eigen ontwikkeling en opvoeding, maar we vinden het ook belangrijk dat je buiten je maatschappelijke realiteit durft kijken. Daarom zal je vaak vertrekken vanuit de actualiteit. Zo leer je openstaan voor andere meningen, culturen en ideologieën.

In het vak onderzoeksproject leer je verschillende dataverzamelingsmethoden kennen en krijg je naast een praktische kennismaking ook een brede theoretische basis mee over wetenschappelijk onderzoek.

Wat hierna?

Deze studierichting kan je verder blijven volgen in de derde graad. Dit kan zowel op Campus Portus (het Dalton Lyceum) als op Campus Lyceum (waar ze lesgeven met een traditioneel lessenrooster, met veel aandacht voor vernieuwing en modernisering en waar ze een brede waaier aan studierichtingen hebben). Je zal leren om met een open én kritische blik naar de samenleving te kijken. Het is bovendien een uitstekende basis voor verdere studies. Zeker voor richtingen als sociologie, psychologie, communicatiewetenschappen, politieke en sociale wetenschappen en kunstwetenschappen heb je een streepje voor!

Lessentabel

Instructie en keuzewerktijd

Aardrijkskunde

16

Engels

Frans

Geschiedenis

Biologie

Fysica

Nederlands

Wiskunde

Projectwerking

Kring, reflectie en feedback

2

Projectwerking

6

Vakken

Levensbeschouwelijk vak

2

Lichamelijke opvoeding

2

Specifiek gedeelte

Cultuurwetenschappen

2

Gedragswetenschappen 2

Totaal aantal lesuren

32

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons