3 en 4 ASO Economie

3 en 4 ASO Wetenschappen

Hoe werkt Daltononderwijs precies?

In traditioneel onderwijs krijg je lessen van 50 minuten, meestal telkens per vak van een andere leerkracht. Op een Daltonschool zit het leren verwerkt in keuze- en instructietijd en verschillende projecten. Je gaat soms zelfstandig en soms in groep aan de slag. Zo leer je essentiële vaardigheden zoals plannen, samenwerken en omgaan met verantwoordelijkheid. Belangrijk is de warme, huiselijke omgeving waar je je goed kan voelen.

Onderwijs op een Daltonschool is geen vrijblijvend onderwijs, integendeel. De leerkracht heeft nog altijd een belangrijke rol, maar is toch vaker een coach dan een lesgever. De leerkracht inspireert, motiveert en begeleidt je in je leerproces en legt de lat telkens een beetje hoger. Instructietijd wordt afgewisseld met begeleid zelfstandig leren en onderzoeksprojecten. Zo blijf je gemotiveerd en kan je voortdurend groeien en je vaardigheden aanscherpen.

Waarom deze richting kiezen?

Zit er een ondernemer in jou? Ben je geboeid door banken, bedrijven, winst en verlies? Wil je weten hoe economie deel uitmaakt van onze maatschappij? Je bent welkom in de richting Economie!

Naast een brede waaier algemene vakken krijg je in deze richting vier uur economie per week (2 uur handelseconomie en 2 uur boekhouden). Aan de hand van concrete voorbeelden onderzoek je alle aspecten van de economische wereld en leer je om kritisch na te denken over de economische actualiteit.

Wat hierna?

In de derde graad kunnen leerlingen met een rekenknobbel en een goed abstract denkvermogen kiezen voor Economie – Wiskunde. Wie meer interesse heeft voor talen, kan doorstromen naar Economie – Moderne talen. Dit kan zowel op Campus Portus (het Dalton Lyceum) als op Campus Lyceum (waar ze lesgeven met een traditioneel lessenrooster, met veel aandacht voor vernieuwing en modernisering en waar ze een brede waaier aan studierichtingen hebben).

In het hoger onderwijs liggen veel wegen voor je open. Van Taal- en Letterkunde (algemeen of toegepast) tot Economische Wetenschappen aan de universiteit. Ook voor heel wat hogeschoolopleidingen (marketing, management, accountancy,…..) is Economie een goede voorbereiding.

Lessentabel

Instructie en keuzewerktijd

Aardrijkskunde

16

Engels

Frans

Geschiedenis

Biologie

Fysica

Nederlands

Wiskunde

Projectwerking

Kring, reflectie en feedback

2

Projectwerking

6

Vakken

Levensbeschouwelijk vak

2

Lichamelijke opvoeding

2

Specifiek gedeelte

economie

4

Totaal aantal lesuren

32

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons