2A Projectenwerking - Moderne talen en wetenschappen

Duplicaat van 1A Projectwerking1A Projectwerking2A Projectenwerking - Moderne talen en wetenschappen2A Projectenwerking - Moderne talen en wetenschappen2A Projectenwerking - Moderne talen en wetenschappen2A Projectenwerking - Moderne talen en wetenschappen2A Projectenwerking - Moderne talen en wetenschappen2A Projectenwerking - Moderne talen en wetenschappen2A Projectenwerking - Moderne talen en wetenschappen2A Projectenwerking - Moderne talen en wetenschappen2A Projectenwerking - Moderne talen en wetenschappen2A Projectenwerking - Moderne talen en wetenschappen2A Projectenwerking - Moderne talen en wetenschappen2A Projectenwerking - Moderne talen en wetenschappen

Hoe werkt Daltononderwijs precies?

In traditioneel onderwijs krijg je lessen van 50 minuten, meestal telkens per vak van een andere leerkracht. Op een Daltonschool zit het leren verwerkt in keuze- en instructietijd en verschillende projecten. Je gaat soms zelfstandig en soms in groep aan de slag. Zo leer je essentiële vaardigheden zoals plannen, samenwerken en omgaan met verantwoordelijkheid. Belangrijk is de warme, huiselijke omgeving waar je je goed kan voelen.

Onderwijs op een Daltonschool is geen vrijblijvend onderwijs, integendeel. De leerkracht heeft nog altijd een belangrijke rol, maar is toch vaker een coach dan een lesgever. De leerkracht inspireert, motiveert en begeleidt je in je leerproces en legt de lat telkens een beetje hoger. Instructietijd wordt afgewisseld met begeleid zelfstandig leren en onderzoeksprojecten. Zo blijf je gemotiveerd en kan je voortdurend groeien en je vaardigheden aanscherpen.

Projectwerking

De basisoptie Moderne talen en Wetenschappen is een degelijke opleiding om je voor te bereiden op de tweede graad. In boeiende projecten leer je de aangeboden leerstof toepassen en in een zinvolle context plaatsen. Zo krijg je de kans om je kennis te verdiepen en verbreden of krijg je extra tijd om bepaalde vaardigheden beter in te oefenen.

Wat hierna?

Het spreekt voor zich dat we de kwaliteit streng bewaken en ons hiervoor baseren op de goedgekeurde leerplannen. Aan het einde van de rit ben je stevig gewapend met de nodige kennis en vaardigheden om door te stromen naar het derde jaar. Dit kan zowel op Campus Portus (het Dalton Lyceum) als op Campus Lyceum (waar ze lesgeven met een traditioneel lessenrooster, met veel aandacht voor vernieuwing en modernisering en waar ze een brede waaier aan studierichtingen hebben).

Lessentabel

Instructie en keuzewerktijd

Aardrijkskunde

16

Engels

Frans

Geschiedenis

Muzikale opvoeding

Plastische opvoeding

Natuurwetenschappen

Nederlands

Wiskunde

Projectwerking

Kring, reflectie en feedback

2

Projectenwerking

10

Vakken

Levensbeschouwelijk vak

2

Lichamelijke opvoeding

2

Totaal aantal lesuren

32

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons