5 en 6 Economie-moderne talen

Deze studierichting bestaat uit twee componenten: economie en moderne talen. Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid … De boekhouding is een ondersteunend onderdeel. In het vak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert: het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en met andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid. In alle ASO-studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Op Portus bieden we in de derde graad Spaans aan binnen het keuzegedeelte en is er geen aanbod Duits.

Dit is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je een meer dan gewone belangstelling hebt voor aspecten van het economisch handelen;
  • je helder, logisch, analytisch en kritisch kunt denken;
  • je gemotiveerd bent voor talenstudie, je bereid bent de vier vaardigheden voortdurend te oefenen en spreekdurf bezit;
  • je interesse hebt voor intermenselijke contacten, die je door de kennis van vreemde talen kunt verruimen;
  • je geïnteresseerd bent in literatuur en cultuur;
  • je een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op (economisch) hoger onderwijs dat eerder praktijkgericht is (professionele bachelors).

Wat erna?

De verdere doorstromingsmogelijkheden na de studierichting Economie-moderne talen zijn zeer uitgebreid. Eigenlijk kan enkel voorbehoud gemaakt worden voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen.

BijlageGrootte
Afbeeldingspictogram economie-moderne_talen.png143.73 KB

Hebt u nood aan meer informatie over deze studierichting? Bekijk de Onderwijskiezer. Klik hier.

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons