5 en 6 ASO Humane wetenschappen

3 en 4 ASO Wetenschappen

Nieuw!

Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt ook het zesde jaar opgestart. We hebben nu een volledige Daltoncampus die je kan volgen van het eerste t.e.m. het zesde jaar.

Hoe werkt Daltononderwijs precies?

In traditioneel onderwijs krijg je lessen van 50 minuten, meestal telkens per vak van een andere leerkracht. Op een Daltonschool zit het leren verwerkt in keuze- en instructietijd en verschillende projecten. Je gaat soms zelfstandig en soms in groep aan de slag. Zo leer je essentiële vaardigheden zoals plannen, samenwerken en omgaan met verantwoordelijkheid. Belangrijk is de warme, huiselijke omgeving waar je je goed kan voelen.

Onderwijs op een Daltonschool is geen vrijblijvend onderwijs, integendeel. De leerkracht heeft nog altijd een belangrijke rol, maar is toch vaker een coach dan een lesgever. De leerkracht inspireert, motiveert en begeleidt je in je leerproces en legt de lat telkens een beetje hoger. Instructietijd wordt afgewisseld met begeleid zelfstandig leren en onderzoeksprojecten. Zo blijf je gemotiveerd en kan je voortdurend groeien en je vaardigheden aanscherpen.

Waarom deze richting kiezen?

Ben je geboeid door mens en maatschappij? Beschik je over een gezonde dosis sociale intelligentie? Wil je weten hoe we ons gedragen en onze gevoelens en creativiteit uiten? Dan is humane wetenschappen de geknipte richting voor jou!

Naast een breed algemeen aanbod krijg je twee richtingspecifieke vakken. Het vak cultuurwetenschappen onderzoekt zaken zoals media, politieke structuren, economische processen, kunstkritiek en filosofie. In het vak gedragswetenschappen kom je te weten wat de rol van de mens is in de samenleving, onder meer via de studie van samenlevingsverbanden, communicatieprocessen, de ontwikkeling, waarden en normen en conflicthantering. Alle inhouden worden vanuit wetenschappelijke hoek benaderd.

Waar we in de tweede graad de nadruk leggen op het verwerven van inzicht in de eigen ontwikkeling en opvoeding, gaan we in de derde graad het accent verschuiven naar de maatschappij. Vanuit een stevige portie aandacht voor wat er in de maatschappij leeft, hopen we dat je erin slaagt om tegen het einde van de derde graad op een flexibele manier buiten je eigen referentiekader te treden.

Ook komt er een uur onderzoekscompetenties bij. In dit uur leer je hoe je een wetenschappelijk onderzoek kan voeren in het kader van je hoofdvakken. Dit proces bereidt je voor op onderzoeksvaardigheden die van jou verwacht worden in het hoger onderwijs.

Wat hierna?

Deze studierichting leert je om met een open én kritische blik naar de samenleving te kijken. Het is bovendien een uitstekende basis voor verdere studies. Zeker voor richtingen als sociologie, psychologie, communicatiewetenschappen, politieke en sociale wetenschappen en kunstwetenschappen heb je een streepje voor!

Lessentabel

5de jaar

6de jaar

Instructie en keuzewerktijd

Aardrijkskunde

12

12

Engels

Frans

Geschiedenis

Natuurwetenschappen

Nederlands

Wiskunde

Projectwerking

Kring, reflectie en feedback

1

1

Projectwerking

8

8

Vakken

Levensbeschouwelijk vak

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Specifiek gedeelte

Cultuurwetenschappen

3

4

Gedragswetenschappen

4

3

Totaal aantal lesuren

32

32

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons