1A Latijn

Hoe werkt Daltononderwijs precies?

In traditioneel onderwijs krijg je lessen van 50 minuten, meestal telkens per vak van een andere leerkracht. Op een Daltonschool zit het leren verwerkt in keuze- en instructietijd en verschillende projecten. Je gaat soms zelfstandig en soms in groep aan de slag. Zo leer je essentiële vaardigheden zoals plannen, samenwerken en omgaan met verantwoordelijkheid. Belangrijk is de warme, huiselijke omgeving waar je je goed kan voelen.

Onderwijs op een Daltonschool is geen vrijblijvend onderwijs, integendeel. De leerkracht heeft nog altijd een belangrijke rol, maar is toch vaker een coach dan een lesgever. De leerkracht inspireert, motiveert en begeleidt je in je leerproces en legt de lat telkens een beetje hoger. Instructietijd wordt afgewisseld met begeleid zelfstandig leren en onderzoeksprojecten. Zo blijf je gemotiveerd en kan je voortdurend groeien en je vaardigheden aanscherpen.

Latijn

In de optie Latijn ruil je het vrije project in voor het vak Latijn. Als je voor Latijn kiest, word je vier uur per week ondergedompeld in de klassieke taal en cultuur. Je maakt kennis met de Latijnse taal en grammatica en ontdekt hoe ook onze beschaving wortels heeft in de Griekse en Romeinse cultuur. Bovendien leer je je gedreven inzetten met nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen. Die kwaliteiten komen je later zeker goed van pas.

Wat hierna?

Het spreekt voor zich dat we de kwaliteit streng bewaken en ons hiervoor baseren op de goedgekeurde leerplannen. Aan het einde van de rit ben je stevig gewapend met de nodige kennis en vaardigheden om door te stromen naar het tweede jaar. Dit kan zowel op Campus Portus (het Dalton Lyceum) als op Campus Lyceum (waar ze lesgeven met een traditioneel lessenrooster, met veel aandacht voor vernieuwing en modernisering en waar ze een brede waaier aan studierichtingen hebben).

Lessentabel

Instructie en keuzewerktijd

Aardrijkskunde

16

Engels

Frans

Geschiedenis

Muzikale opvoeding

Plastische opvoeding

Natuurwetenschappen

Nederlands

Wiskunde

Latijn

4

Projectwerking

Kring, reflectie en feedback

2

Projectenwerking

6

Vakken

Levensbeschouwelijk vak

2

Lichamelijke opvoeding

2

Totaal aantal lesuren

32

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons